De Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT) is voortgekomen uit de Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland (KKN). Deelnemers aan deze groep zijn al ruim acht jaar met elkaar in gesprek over hoe kwaliteitsgerichte zorg aan kinderen, die kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis nodig hebben, het best kan worden vormgegeven.

BMKT voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk om de zorg voor nu en in de toekomst betaalbaar te houden en belanghebbende partijen zoals het ministerie van VWS en de Zorgverzekeraars gevraagd en ongevraagd te informeren over de voortgang en ontwikkeling van deze zorg.

 

 

Kinderrechten naleven

Kinderen die zorg nodig hebben buiten de deuren van het ziekenhuis worden in Nederland nog teveel behandeld als volwassenen. Daar waar kinderen bijvoorbeeld in het ziekenhuis worden opgenomen op de kinderafdeling is het buiten het ziekenhuis helemaal niet zo vanzelfsprekend dat een ziek kind zorg krijgt van een kinderverpleegkundige. Er zijn helaas nog teveel thuiszorgorganisaties die kinderen laten verplegen door verpleegkundigen die opgeleid zijn om volwassenen te verplegen.

Eén van de rechten van zieke kinderen is het recht om te worden verpleegd en verzorgd door mensen die hier speciaal voor zijn opgeleid. In de praktijk wordt dit recht voor het kind dat in zijn eigen leefomgeving zorg nodig heeft, regelmatig geschonden.

Onder meer om dit recht in de praktijk te waarborgen is een brancheorganisatie speciaal voor kinderthuiszorgorganisaties die medische kindzorg bieden noodzakelijk

Doelstellingen

Op de korte termijn spant de BMKT zich in voor:

  • 1Naleving van het Handvest Kind en Zorg (klik hier om het Handvest te downloaden)
  • 2Hantering van het kwaliteitskader Medische Kindzorg (klik hier om het kwaliteitskader te downloaden)
  • 3Implementatie van het Medisch Kindzorg Systeem
  • 4Opzet en uitwerking van een aparte ZvW aanspraak Medische Kindzorg
  • 5Ondersteuning van diverse projecten zoals het opzetten van Smiley criteria voor organisaties die buiten het ziekenhuis kinderverpleegkundige zorg bieden.
  • 6Opzet en implementatie van ketenzorg

En op de langere termijn werkt de BMKT aan:

  • 1Bevordering van de professionaliteit van haar leden en de branche als geheel
  • 2Het bereiken van doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis
  • 3Het ontwikkelen, beheren en administreren van collectieve regelingen zoals pensioen, verzuim, Arbo en zorg
 
Copyright © Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis 2015
Delen: