Bestuur

Het bestuur van de Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT) bestaat uit: 

 


Monique Albers
Voorzitter a.i.

Sjikke Haarsma
Secretaris

Catharina Tonkens
Penningmeester

Monique Albers
Bestuurslid

Aangesloten organisaties

Klik op het logo om de site van de organisatie te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuten en huishoudelijk reglement

De juridische basisregels van de BMKT zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor  de brancheorganisatie. De praktische uitwerking van die regels staan beschreven in het huishoudelijk reglement. Hieronder kunt u het huishoudelijk reglement downloaden. Na vaststelling worden de statuten ook op deze site geplaatst. 

 

DOWNLOAD HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HIER

Aangesloten organisaties

Klik op het logo om de site te bezoeken

 

 

 

  • 1Naleven van het handvest Kind en Zorg
  • 2Hanteren van het kwaliteitskader 
    Medische Kindzorg
  • 3Toelating WTZI
  • 4Voldoen aan een HKZ-certificaat, ISO 9001 keurmerk of gelijkwaardig keurmerk.

Lidmaatschap aanvragen

Het lidmaatschap van de BMKT staat in principe open voor alle Nederlandse kinderthuiszorg-organisaties. De rechten en de plichten van de leden van de BMKT staan beschreven in het reglement en de statuten zoals: 

Aanvraagformulier

Gebruik het formulier hieronder om een lidmaatschap voor uw organisatie aan te vragen. 

Voorletters:
Achternaam:
Functie:

Organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Mobiel:
Telefoon:
 
E-mail:
Website:

Opmerkingen of vragen:

Beveiligingsvraag:
Negen + 30 =
 

 
Copyright © Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis 2015
Delen: